Veiklos priemonės

Plačiajai visuomenei: parodos, konferencijos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, ekskursijos, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninei komunikacijai.