Projektai

  • "Kelionės kultūros keliais"

Vystomas projektas: "Kelionės kultūros keliais", kurios tikslas - materialinio ir skaitmeninio kultūros paveldo aktualizavimas.
Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba ir Krašto apsaugos ministerija
Projekto partneriai: www.ldkistorija.lt ir www.e-paveldas.lt

 

  • Vilniaus knygų mugė (2015.02.19-22)

Bendradarbiavome su projektu Oldmaps.eu pristatant plačiajai visuomenei kartografinį paveldą. Mugėje buvo demonstruojami trys įspūdingi, retai viešai demonstruojami žemėlapiai. Eksponavome kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio iniciatyva išleistą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapį. Daugiau kaip keturis šimtus metų menantis objektas laikomas vienu iš reikšmingiausių Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų. Stende buvo galima išvysti pirmąjį Europos lingvistinį bei Pirmojo pasaulinio karo metais V. Gabrio sukurtą etnolingvistinį žemėlapius.

Kngų mugė 2015

 

  • Senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda Biržų krašto muziejuje „Sėla“ (2013 11 22 - 2014 05 22)

VšĮ „Paveldo projektai“, bendradarbiaujant su VšĮ „Senoji kartografija“ ir projektu Oldmaps.eu, surengė „Magni Ducatus Lithuaniae“ parodą Biržų muziejuje. Originalūs kartografiniai artefaktai buvo nemokamai eksponuojami 6 mėnesius. Projekto tikslas – suteikti galimybę Šiaurės Lietuvos gyventojams, toliau nuo Vilniaus fondų gyvenantiems žmonėms, susipažinti su istorine grafika, kontekstinėje vietoje.

2013 m. lapkričio 22 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ įvyko tarptautinė konferencija „Biržų tvirtovė XVI-XVIII a. karuose“, skirta muziejaus įkūrimo 85 metų sukakčiai. Po konferencijos buvo atidaryta senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda. Parodos pažiba – kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos "Našlaitėlis", kuris prieš lygiai 400 metų savo lėšom išleido europinės reikšmės kartografijos kūrinys "Magni Ducatus Lithuaniae...". Tai vienas geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik pusantro šimto metų jis buvo Europos kartografų kopijuojamas, perdirbinėjimas ir spausdinamas įvairiuose atlasuose. Ši paroda yra reta galimybė plačiajai visuomenei pažvelgti iš arti į nuostabų Lietuvos kultūros paveldo objektą. XVII ir XVIII amžiaus žemėlapiai lankytojus stebins savo puošniais kartušais, kurie lyg pasas, savo simboliais informuodavo apie politinius santykius bei valstybės padėtį tuometiniu laikotarpiu. Lankytojai taip pat iliustratyviai pamatys reikšmingus virsmus Abiejų Tautų Respublikos valstybingumo saulėlydyje XVIII a. pabaigoje. Atskira parodos tema – garsiausių to meto Europos meistrų senosios graviūros, vaizduojančios reikšmingus Lietuvos kariuomenės mūšius XVII amž. viduryje, taip vadinamo „Tvano“ laikais.