VšĮ "Paveldo projektai" 2013 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

VšĮ „Paveldo projektai“ veiklos tikslas – Lietuvos kultūros paveldo informacinė sklaida visuomenėje, siekiant prisidėti prie pilietiškumo ugdymo. Taip sieksime supažindinti su Lietuvos praeitimi ir užsieniečius, tokiu būdų siekdami prisidėti prie Lietuvos įvaizdžio formavimo užsienyje ir turizmo. 
Savo šalies istorijos ir jos paveldo išmanymas ir pasididžiavimas skatina piliečius likti, gyventi ir dirbti Tėvynėje. Pažintis su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldu ir kultūros artefaktais padeda geriau suprasti su šios daugiatautės valstybės istoriją ir adekvačiai vertinti jos praeitį.
Žinoti savo ir kaimynų istoriją turi ne tik profesionalūs istorikai, bet ir sveikos visuomenės pilietis. Tai padeda suprasti dabarties politinę bei kultūrinę erdvę. Šiame kelyje dažnam kliūtis yra sausa, ribotai prieinama ar jaunai kartai nepatraukliom formom pateikiama istorinė medžiaga. Paversti kultūros paveldą įdomiu kiekvienam yra malonus iššūkis mūsų įstaigai.

Senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda Biržų krašto muziejuje „Sėla“

Pradžia: 2013 lapkričio 22 d. 
Numatoma pabaiga: 2014 gegužės 22 d.

Projekto tikslas – suteikti galimybę Šiaurės Lietuvos gyventojams, toliau nuo Vilniaus fondų gyvenantiems žmonėms, susipažinti su istorine grafika, kontekstinėje vietoje.
VšĮ „Paveldo projektai“, bendradarbiaujant su VšĮ „Senoji kartografija“, pateikė „Magni Ducatus Lithuaniae“ parodą eksponavimui Biržų muziejuje. Originalūs artefaktai buvo sutelkti iš privačių kolekcijų ir be atlygio bus eksponuojami 6 mėnesius.
2013 m. lapkričio 22 d. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ įvyko tarptautinė konferencija „Biržų tvirtovė XVI-XVIII a. karuose“, skirta muziejaus įkūrimo 85 metų sukakčiai. Po konferencijos buvo atidaryta senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda.
Parodos pažiba – kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos "Našlaitėlis", kuris prieš lygiai 400 metų savo lėšom išleido europinės reikšmės kartografijos kūrinys "Magni Ducatus Lithuaniae...". Tai vienas geriausių Renesanso epochos kartografijos darbų. Beveik pusantro šimto metų jis buvo Europos kartografų kopijuojamas, perdirbinėjimas ir spausdinamas įvairiuose atlasuose. Ši paroda yra reta galimybė plačiajai visuomenei pažvelgti iš arti į nuostabų Lietuvos kultūros paveldo objektą.
XVII ir XVIII amžiaus žemėlapiai lankytojus stebins savo puošniais kartušais, kurie lyg pasas, savo simboliais informuodavo apie politinius santykius bei valstybės padėtį tuometiniu laikotarpiu. Lankytojai taip pat iliustratyviai pamatys reikšmingus virsmus Abiejų Tautų Respublikos valstybingumo saulėlydyje XVIII a. pabaigoje.
Atskira parodos tema – garsiausių to meto Europos meistrų senosios graviūros, vaizduojančios reikšmingus Lietuvos kariuomenės mūšius XVII amž. viduryje, taip vadinamo „Tvano“ laikais.

Facebook profilis https://www.facebook.com/senizemelapiai.lt

Pradžia: 2013 rugpjūčio mėn.
Tęstinis

Projekto tikslai:

- suburti Lietuvos ir jos regiono istorijai bei kultūrai neabejingus žmonių virtualią bendruomenę
- populiarinti senąją kartografiją ir kitą istorinę grafiką
- skleisti informaciją apie Lietuvoje vykstančias kultūrines iniciatyvas, renginius ir pan.

 

Įstaiga viešujų pajamų ir sąnaudų per 2013 metus neturėjo.

Ataskaitą paruošė VŠĮ „Paveldo projektai“ direktorius Vytenis Ardišauskas